Δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας έχουν 150.000 ασφαλισμένοι, αρκεί να συμπληρώσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης. Μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ηλικίας, με μεγάλους κερδισμένους όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983.

Σύμφωνα με το «Έθνος», για παράδειγμα, στο Δημόσιο και στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η ευνοϊκή αυτή διάταξη αφορά άνδρες και γυναίκες που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983 ανεξαρτήτως του πότε θεμελιώνουν δικαίωμα.

Ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν για μεγάλες ομάδες γυναικών, καθώς προβλέπεται πως:

Οι έγγαμες γυναίκες και οι μητέρες στο Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Η ρύθμιση αφορά γυναίκες που ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982.

Οι μητέρες τριών τέκνων που εργάζονται στο Δημόσιο ή καλύπτονται από τα λεγόμενα ειδικά ταμεία συνταξιοδοτούνται με 20 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και για τους ένστολους, που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν υπό προϋποθέσεις χωρίς όριο ηλικίας. Οσον αφορά τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ξεκινούν από τα 24,6 για θεμελίωση το 2010 και σταδιακά αυξάνονται.

Αυστηρότερο είναι το πλαίσιο στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, όπου τα περιθώρια εξόδου χωρίς όριο ηλικίας είναι περιορισμένα. Ειδικότερα, η μόνη δυνατότητα για σύνταξη χωρίς όριο είναι η συμπλήρωση 37 ετών (11.100 ημέρες) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Μάλιστα υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά το Ταμείο που συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση του ΙΚΑ τα 37 έτη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε φορέα μισθωτών, ενώ στον ΟΑΕΕ πρέπει να έχουν διανυθεί σε ένα από τα τρία Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ).

newpost.gr