Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητή του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, για τις θέσεις εργασίας που αφορούν το β’ πακέτο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 27.948 ανέργους, έπειτα από την επεξεργασία και εξέταση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

Αναφορικά με τον πίνακα επιλεγέντων ανά φορέα, ειδικότητα και σειρά κατάταξης αλλά και τον πίνακα αποκλειόμενων, υπάρχει σχετική ανάρτηση, με ειδικές πληροφορίες, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (Δείτε εδώ).

Οι υποψήφιοι, των οποίων το όνομα εμπεριέχεται στους επιτυχόντες του οριστικού πίνακα, μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του οργανισμού (ΚΠΑ2 – ΟΑΕΔ) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, από τη Δευτέρα 16-12-13 έως τη Τετάρτη 18-12-13, ώστε να παραλαμβάνουν το έγγραφο υπόδειξης και ακολούθως να παρουσιάζονται στους επιβλέποντες φορείς – υπηρεσίες τοποθέτησης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων υπέβαλλαν την ηλεκτρονική τους αίτηση και απαιτούνταν από τη κάθε ειδικότητα ξεχωριστά.

Ο επιβλέπων φορέας από τη πλευρά του, χρειάζεται να προβεί στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του.

Η αναγγελία πρόσληψης θα γίνει, από τον επιβλέπων φορέα, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

Flashnews.gr/ Γιώργος Σαριδάκης