Σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Επερωτήσεις

- Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σεραφείμ
Ρίζου για την Μονή Τοπλού – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κος. Καλογερής Νικόλαος) .

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 117921/44217/27-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.
- (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

1.2 Έγκριση μηνιαίας στοχοθεσίας (πίνακες ΟΠΔ) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 117453/44032/05-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.
- (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Αποδοχή 661 θέσεων ωφελουμένων διαφόρων ειδικοτήτων, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1217/5-12-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου.
- (εισηγητής ο κος Κουκιαδάκης Ευριπίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου).

2.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Π.Ε. Ρεθύμνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 46165/10-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Π.Κ.
- (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

2.3 Ανάκληση της αριθμ. 180/31-10-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μεταφορά εργαζομένων από την επιχείρηση "Αναπτυξιακή Ρεθύμνου ΑΕ" στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.
- (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

3.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Περιφέρειας Κρήτης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας Αστερουσίων ορέων για την ένταξη τους στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγητής ο κος Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης).

3.2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση του έργου «δημιουργία αμπελώνα διατήρησης τοπικών ποικιλιών αμπέλου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ 882/20-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ..
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

3.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χερσονήσου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση του έργου «δημιουργία πιλοτικού – πειραματικού αμπελώνα», σύμφωνα με 967/23-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ..
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ )

3.4 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγήτρια η κα. Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Δ/νση Οικονομικού Π.Κ. )