Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στη συνεδρίαση του στις 19 Δεκεμβρίου 2013 αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

1. Δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στην πολιτική διάλυσης των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις.

2. Καλεί την Κυβέρνηση:

α) Να αναθεωρήσει την πολιτική της και να διασφαλίσει το δημόσιο – δωρεάν χαρακτήρα της Υγείας και της Παιδείας.

β) Να ανακαλέσει όλες τις διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων ώστε να επιστρέψουν όλοι οι απολυμένοι στις εργασίες τους.

Το Π.Σ. θα στηρίξει την προσπάθεια και τους αγώνες των εργαζομένων ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών για να στηριχθούν τα αιτήματα των εργαζομένων.