Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο για τη Σωματική και Ψυχική Υγεία, το οποίο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς κανένα προαπαιτούμενο από 18 ετών μέχρι 60. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται ή βιώνουν κατάθλιψη και άγχος και θέλουν ν’ αποκτήσουν μια ευρεία γνώση για το στρες και τη σωματική τους υγεία.

Σκοπός: του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το άγχος, η κατάθλιψη και η διατροφή με τη σωματική μας υγεία και τον ρόλο που έχει η ψυχολογία μας στις χρόνιες ασθένειες του σώματος. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται τρόποι πρόληψης και διαχείρισης του στρες. Επίσης σκοπός είναι η ενημέρωση επί των κινδύνων που απειλούν την υγεία μας και η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών

Ενότητες σεμιναρίου:

• Τι είναι σωματική και τι ψυχική υγεία
• Αγωγή υγείας και πρόληψη
• Η συντροφικότητα σαν μέσω ψυχικής υγείας
• Επιλογή αυτονομίας μέσα από τη συντροφικότητα
• Αυτονομία
• Αυτοεκτίμηση
• Μέτρα ανύψωσης της αυτοεκτίμησης
• Κατάθλιψη (ορισμός-ερμηνεία-και τύποι κατάθλιψης)
• Τεστ κατάταξης της κατάθλιψης
• Τεστ αυτοεκτίμησης
• Άγχος (ορισμός-ερμηνεία-και τύποι άγχους)
• Αντιμετώπιση
• Διατροφή στην καθημερινή ζωή


Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Τρίτη 04/02 και Παρασκευή 07/02/14 από 15:00μμ έως 20:00μμ.

Διάρκεια: 10 ώρες

Κόστος: 40€

Τόπος Υλοποίησης: Επιμελητήριο Ηρακλείου Κορωναίου 14.

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810302730 Fax:2810227189
e-mail: [email protected] web: www.katartisi.gr fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes