Πρόταση προκειμένου να αναδειχθεί ο οικισμός Σμαρίου ως ένας από τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αριστείας σε ό,τι αφορά περιοχές εντός των οποίων έχει γίνει ανάπλαση ενός χώρου ιστορικής ή πολιτιστικής σημασίας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, υπέβαλλε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

 Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας στα πλαίσια της προσπάθειάς της για την καλύτερη προβολή και ανάδειξη των περιοχών του Δήμου, έθεσε υποψηφιότητα στο διαγωνισμό για την ανάδειξη καλύτερου ευρωπαϊκού προορισμού του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (European Destination of Excellence), με προτεινόμενο προορισμό τον οικισμό Σμάρι, ο οποίος πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται.

Το θέμα του διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «Τουρισμός και ανάπλαση χώρων – περιοχών».

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και η προβολή προορισμών, όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία.

 Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.