Κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι αποζημιώσεις των ακινήτων που αφορούν τις απαλλοτριώσεις του έργου της οδικής παράκαμψης Αξού

Μετά από επίπονες προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ξεπεράστηκαν τα εμπόδια σχετικά με την εκτέλεση της κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης, που αφορά σε αποζημιώσεις ακινήτων για το έργο «οδική παράκαμψη Αξού», καθώς στις 23 Ιανουαρίου έγινε η κατάθεση ποσού, ύψους 1.111.299,70 Ευρώ στους δικαιούχους για τις αποζημιώσεις των ακινήτων, που έχουν απαλλοτριωθεί.