Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει για την «Προβολή - Προώθηση & Ανάπτυξη της Κισάμου» θα πραγματοποιήσει επικείμενη επίσκεψη μέσω το Διοικητικού του Συμβουλίου, στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 29-30 & 31 Ιανουαρίου 2014, προκειμένου να έχει άμεση ενημέρωση για τις «Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση» στοχεύοντας στις δυνατότητες ανάπτυξης της Κισάμου.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. πρεσβευτής της άποψης ότι μόνο μέσα από δημιουργικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες μπορούν να επέλθουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, κατέθεσε τον Απρίλιο του 20Δ13 πρόταση για επικείμενη επίσκεψη του Δ.Σ. στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η πρόταση έγινε άμεσα αποδεκτή και το Προεδρείο του ΝΕΣΚ προσκλήθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Χρυσόγελο, προκειμένου να κατατεθεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, “Μελέτη του ΝΕΣΚ, για την Ανάπλαση – Αναβάθμιση & Αξιοποίηση της Κισάμου ”, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση».

Κατά την επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν ήδη προγραμματιστεί συναντήσεις του Προεδρείου με την «Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων», την «Επιτροπή των Περιφερειών», καθώς και την «Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας στις Βρυξέλλες».