Ολοκληρώνεται με επιτυχία στα τέλη Ιανουαρίου 2014 το πρόγραμμα«Ενδυνάμωση του Κυπριακού Πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με Άτομα από τηνΚρήτη» [Έργο «ΓΥΠΑΣ»], που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) από το Σεπτέμβριο του 2011, στα πλαίσια τουΠρογράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» (www.gypas.org) συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα –Κύπρος 2007-2013». Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η ΥπηρεσίαΘήρας & Πανίδας (Ταμείο Θήρας) του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου, ενώ εκτόςτου Πανεπιστημίου Κρήτης – ΜΦΙΚ συμμετέχουν ως εταίροι το Τμήμα Δασών τουΥπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, ο ΠτηνολογικόςΣύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) και ο Δήμος Γόρτυνας.

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» αποσκοπούσε στην ενίσχυση του πληθυσμού του Όρνιου στηνΚύπρο με πουλιά από την Κρήτη. Στα πλαίσια του έργου στάλθηκαν συνολικά 25Όρνια στην Κύπρο, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τον τοπικό πληθυσμό πουκινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση, καθώς ο αριθμός των εναπομεινάντων πτηνώνέχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα νααπομένουν μόνο 10 Όρνια σε ολόκληρη την Κύπρο. Ήδη απελευθερώθηκαν πριναπό μερικές εβδομάδες 5 Όρνια στην Κύπρο και αναμένεται να ακολουθήσει ηαπελευθέρωση και άλλων πουλιών τους επόμενους μήνες.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου και για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος προβλέπεται να παραχωρηθεί ΣυνέντευξηΤύπου την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014, στις 11.30 π.μ., στην αίθουσασυνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κτίρια Λεωφόρου Κνωσού, 1 ος όροφος,Πτέρυγα Θ, Αρ. 301.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου θα γίνει περιληπτική παρουσίαση του προγράμματος από τους συντονιστές του έργου Δρ. Μιχάλη Προμπονά και Δρ.Σταύρο Ξηρουχάκη, ενώ δηλώσεις για τα αποτελέσματα του έργου θα γίνουν καιαπό τους εκπροσώπους των υπολοίπων εταίρων.
Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που αφορά στο πρόγραμμα.