Μείωση 3,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο της χώρας, το δ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2012. 

Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 2,6%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση 4,8%. 

Σύμφωνα, επίσης, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο ίδιος δείκτης, το δ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε μείωση 1,9%.

Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 3,7%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση 0,6%.

newpost.gr