Η OTEAcademy διευρύνει τη συνεργασία της με την Cisco παρέχοντας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Networking Academies της Cisco ως Academy Support Center. 

Ήδη από το 2005, η OTEAcademy έχει υλοποιήσει, ως Cisco Networking Academy, πάνω από 100 εκπαιδευτικά προγράμματα σε τεχνολογίες Cisco διαφορετικών επιπέδων εξειδίκευσης.

Για την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η OTEAcademy δημιούργησε μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία θα υποστηρίζουν τις Ακαδημίες σε καθημερινά λειτουργικά θέματα, θα ενημερώνουν τους συνεργάτες για τις νέες τάσεις και πρακτικές και θα φροντίζουν, μέσω προγραμμάτων τύπου «train the trainer», να διατηρείται υψηλό το επίπεδο των Ακαδημιών της Cisco.

Ο κ. Νίκος Αγιώτης, Academy Support Advisor & Certified Academy Instructor στην OTEAcademy, δήλωσε σχετικά: «Η επιλογή της OTEAcademy από την Cisco είναι αποτέλεσμα της πολυετούς μας προσπάθειας για παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα δικτύων. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο Academy Support Centers. Το γεγονός, ότι είμαστε το ένα από τα δύο, δεν αποτελεί μόνο διάκριση, αλλά κυρίως πρόκληση για εμάς, αφού καλούμαστε να βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων όχι μόνο από εκπαιδευτικής άποψης αλλά και από πλευράς τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων. Από τις πρώτες ημέρες της συνεργασίας με τη Cisco, 20 από τις συνολικά 33 Networking Academies της Ελλάδας έχουν επιλέξει εμάς για την υποστήριξή τους.»

Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, έχει αντικείμενο την παροχή πρωτοποριακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σύγχρονου επαγγελματία. Στόχος της OTEAcademy, είναι να προσφέρει εκπαιδευτικές λύσεις που απαντούν με ολοκληρωμένο τρόπο στα επιχειρηματικά ζητούμενα των εταιρειών και παράλληλα να δώσει στους επαγγελματίες εφόδια και γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από το 2005 έως και σήμερα η OTEAcademy έχει εκπαιδεύσει σαν Cisco Networking Academy πάνω από 650 επαγγελματίες σε θέματα δικτύων.