Κενά στην απογραφή όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτού ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία. Ηδη, όμως, οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας συμμορφώθηκαν στις παρατηρήσεις της Αρχής με τροποποιητικές και συμπληρωματικές υπουργικές αποφάσεις. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το σημείο εκείνο της διαδικασίας που αναφέρεται στην απογραφή των φιλοξενουμένων.

Ειδικότερα, η Αρχή προτού ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία απογραφής κτιρίων και πληθυσμού είχε αποφανθεί ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα ερωτήματα που είχαν περιληφθεί στα αρχικά ερωτηματολόγια αναφορικά με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, η Αρχή απηύθυνε συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η απογραφή στο μέλλον.

Στη σχετική απόφαση της Αρχής (52/2011), περί τις 30 σελίδες, αναφέρεται ότι αρχικά δεν υπήρχαν οι εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για παράδειγμα στα πρώτα ερωτηματολόγια υπήρχαν ερωτήσεις για ασθένεια ως λόγος μειωμένης απασχόλησης, κ.λπ. Ακόμη προβλεπόταν ότι μπορούν να δηλώνονται ως μόνιμη κατοικία σανατόρια, ψυχιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία, μοναστήρια, φυλακές και αναμορφωτήρια.

Ολα αυτά τα ζητήματα διευθετήθηκαν με την από 9 Μαΐου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με τροποποιητική και συμπληρωματική υπουργική απόφαση. Τα δύο αυτά νομοθετήματα εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μία ημέρα πριν από την έναρξη της απογραφής, δηλαδή στις 9 Μαΐου 2011.

Το μόνο ζήτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αυτό αναφέρεται στην απογραφή των φιλοξενουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η απογραφή ξεκίνησε 10 Μαΐου 2011 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2011.

protothema.gr