Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο πρόκειται να στελεχωθεί από επιστημονικούς φορείς του νησιού:
 
1.Η συμβολή στην σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας για την Καινοτομία με καταγραφή τομέων που προσφέρονται για επιχειρηματική δράση κια ταυτοποίηση νομικών ή άλλων εμποδίων για επιχειρηματικές δράσεις.

2.Η εύρεση και ανάδειξη βέλτιστων παραδειγμάτων

3.Η δημιουργία Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Περιφέρειας με την συνεργασία όλων των ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και ενός τεχνολογικού "portfolio" για την αξιοποίηση ώριμων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες από φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης.

4.Η δημιουργία "Γραφείου μιας Στάσης" με στόχο την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, καλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην εν λόγω προσπάθεια για την δημιουργία μιας ισχυρής και συνεχώς αναπτυσσόμενης οικονομίας της γνώσης, στους τομείς του τουρισμού, των επιχειρησέων καθώς και στον αγροτικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Λευτέρης Οικονόμου, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης, ενώ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαμαστοράκης.