Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι ο Δήμος Χερσονήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η δεύτερη εκπαιδευτική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της (Φεβρουάριος - Ιούλιος), με τα ακόλουθα προσφερόμενα προγράμματα :


Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το έντυπο συμμετοχής βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου, στο γραφείο του ΚΔΒΜ (δημαρχείο Χερσονήσου, περιοχή Γούρνες, πρώην αμερικανική βάση) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου http://www.hersonisos.gr

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου 
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Περυσινάκη Βούλα
Υπεύθυνη Oργάνωσης: Πλατάκη Ειρήνη 

Δευτέρα – Πέμπτη – Σάββατο 10:00-13:00 

Τηλ. 2810762540


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 14/06/2014.