Να προτείνουν έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015 σχέδια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 11,9 δισ. ευρώ με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών συνδέσεων κάλεσε τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν η χρηματοδότηση θα είναι επικεντρωμένη σε 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών, οι οποίοι στο σύνολό τους θα συνθέτουν ένα κεντρικό δίκτυο μεταφορών και στοχεύει στην εξάλειψη των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη ριζική αλλαγή των συνδέσεων Ανατολής-Δύσης και στον εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες όλης της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μεταφορές έχει τριπλασιαστεί φθάνοντας τα 26 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (συγκριτικά με 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013). Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις μεταφορές.

Η συνεκτίμηση αυτών των καινοτομιών — δηλαδή, του τριπλασιασμού της χρηματοδότησης για τις μεταφορές σε συνδυασμό με την απόφαση να είναι αυστηρά επικεντρωμένη στους 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών της ΕΕ — δείχνει ότι πρόκειται για την ριζικότερη αναμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές, από τη σύλληψή της τη δεκαετία του 1980.

Το νέο κεντρικό δίκτυο, που πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2030, θα συνδέει:

94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.
38 κύριους αερολιμένες με σιδηροδρομικές συνδέσεις με μεγάλες πόλεις.
15.000 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου αναβαθμισμένου σε γραμμές υψηλής ταχύτητας.
35 διασυνοριακά έργα για τη μείωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί στα πιο ανταγωνιστικά σχέδια. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά παράλληλα πρέπει στην υλοποίησή τους να συνεισφέρουν και τα κράτη μέλη. Οι επιλεγείσες προτάσεις και τα ποσά που θα διατεθούν ανά έργο θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2015.

in.gr