Η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να σταματήσει τις φορολογικές διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς κανόνες, τα πλοία με ελληνική σημαία και ορισμένα σκάφη τα οποία διαχειρίζεται η Ελλάδα εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος και αντ' αυτού υπόκεινται στον απλοποιημένο και χαμηλότερο ειδικό φόρο χωρητικότητας για ναυτικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, τα πλοία με αλλοδαπή σημαία υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει εξαίρεση φόρου εισοδήματος για μερίσματα από οντότητες που χρησιμοποιούν πλοία με ελληνική σημαία, αλλά όχι για μερίσματα από εταιρείες που χρησιμοποιούν πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Οι Βρυξέλλες ότι τέτοιοι κανόνες αντίκεινται στους κανόνες της ΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό αίτημα έχει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης». Αυτό σημαίνει ότι δίνεται στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να συμμορφωθεί, ειδάλλως θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.