Ο ENISA γιορτάζει 10 χρόνια υποστήριξης της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο, με μια σημαντική εκδήλωση για τις μελλοντικές προκλήσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) διοργάνωσε σήμερα την ετήσια υψηλού επιπέδου εκδήλωσή του στην Αντιπροσωπεία του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Το φετινό θέμα «10 χρόνια διασφάλισης της ασφάλειας της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο … και συνεχίζουμε!» σηματοδοτεί μία δεκαετία συμβολής του Οργανισμού στη βελτίωση της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο, ενώ στρέφει το βλέμμα στις μελλοντικές προκλήσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Στα θέματα συγκαταλέγονταν η χρήση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ως οικονομικού καταλύτη, το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις μελλοντικές τεχνολογίες, η ανάγκη εφαρμογής της τυποποίησης και το πώς να εξισορροπήσουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες ασφαλείας με ιδιωτικότητα.

Η συνάντηση, την οποία συντόνιζε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA Καθηγητής Δρ. Udo Helmbrecht, συγκέντρωσε σημαντικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ο κ. Michael Hinterdobler, Επικεφαλής της Βαυαρικής Αντιπροσωπείας, πραγματοποίησε την εναρκτήρια δήλωση. Την κύρια ομιλία πραγματοποίησε η κ. Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο. Στα μέλη του πάνελ και τους συμμετέχοντες συγκαταλέγονταν ο κ. Christian Ehler (βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ITRE), ο κ. Paul Timmers (Επιτροπή της ΕΕ), ο κ. Scott Charney (Microsoft), ο Δρ. Thomas Kremer (Dt. Telekom), ο κ. Reinhard Ploss (Infineon), ο κ. Marc Darmon (Thales), και ο κ. Matt Ellard (Symantec).

Ο Εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολίασε: «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Στην εκδήλωση αυτή, ο ENISA παρουσιάζει τη συγκεκριμένη συμβολή του στην κοινωνία και τη βιομηχανία της ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μαζί με όλους τους συντελεστές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ερευνά τις μελλοντικές προκλήσεις που θέτει η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA, ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο, κατέχει µοναδική θέση για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις».

Η εκδήλωση περιελάμβανε την επίσημη έναρξη του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ΕΜΑΚ) με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών και Εταίρων. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Εβδομάδας κώδικα, του προγράμματος Safer Internet, του Μεγάλου Συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση, ευρωπαίων και αμερικανών εταίρων, καθώς επίσης το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ENISA κ. Francois Thill από το συντονιστικό όργανο ΕΚΑΜ του Λουξεμβούργου, ο οποίος συντόνιζε τη συζήτηση για το θέμα της «Συμμετοχής του πολίτη»

Το σχόλιο της Επιτρόπου Kroes για τον ΕΜΑΚ: «Το διαδίκτυο και οι πολλές υπηρεσίες του προσφέρουν πολλά οφέλη στην κοινωνία μας – κυρίως σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας και εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Χρειάζεται, όμως, να οικοδομήσουμε και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι προς το κοινό συμφέρον μας να επιδεικνύουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και ανθεκτικότητα στις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Ο ENISA μπορεί να διαδραματίζει τόσο επιχειρησιακό όσο και στρατηγικό ρόλο για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για την πρόκληση, μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο καθένας μας πρέπει να παίξει τον ρόλο του στην πρόκληση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση, κάθε κυβέρνηση.»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη της τρωτότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών ΤΠ, με ζωντανή παρουσίαση δικτυοπαραβίασης (hacking) από τη Symantec. Επιπλέον, ο ENISA δημοσιεύει σήμερα δύο εκθέσεις:

Η έκθεση του ENISA Συνεργασία στον κυβερνοχώρο εξετάζει μια δεκαετία επιτευγμάτων, συνοψίζοντας το τοπίο των απειλών, τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ και το κανονιστικό πλαίσιο.
Η έκθεση του ENISA Ψηφιακή κυριαρχία προσδιορίζει τα εμπόδια που τίθενται σε ένα εναλλακτικό μοντέλο για τον κλάδο της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο.