Σε 140 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εισπράξεις σε ξένο συνάλλαγμα που συνεισέφεραν στην Ελλάδα 750 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων την δεκαετία 2000-2010. Ωστόσο, η οικονομική κρίση και πλεονάζουσα χωρητικότητα περιορίζουν το 2011 τη δυναμική των ελληνικών εφοπλιστικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στην δεκαετία 2000-2010, η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δισ. ευρώ σε εισπράξεις από ξένο συνάλλαγμα στην Ελλάδα, ήτοι το ήμισυ του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας το 2009 που ισοδυναμούσε με 280 δισ. ευρώ και 3,5 φορές τις εισπράξεις της Ελλάδας από την ΕΕ για την περίοδο 2000-2013 που ανέρχονται σε 46 δισ. ευρώ (Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ).

Όπως τονίζεται στην έκθεση, περίπου το ήμισυ των ανωτέρω 140 δισ. ευρώ επανεξήχθη στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες πληρώνουν για υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες χώρες, διότι το ελληνικό κράτος δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα που θα συγκρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού συναλλάγματος στην Ελλάδα.

Συγκρίνοντας την ναυτιλία με τον τουρισμό, τους δύο τομείς με την μεγαλύτερη συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο, στην έκθεση σημειώνεται πως το κράτος δεν επένδυσε στις αναγκαίες υποδομές για την συγκράτηση στη χώρα μεγαλύτερου μέρους του ξένου συναλλάγματος από τη ναυτιλία συγκρινόμενο με τις επενδύσεις για την τουριστική υποδομή.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπογραμμίζει πως μετά από περίοδο δύο ετών μειωμένης ζήτησης εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης, το 2010 η παγκόσμια οικονομία έδειξε σημεία επιστροφής σε θετικούς δείκτες, κυρίως λόγω της γρήγορης ανάπτυξης της Κίνας, Ινδίας και Βραζιλίας αλλά επίσης πυροδοτήθηκε από την καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση της οικονομίας των ΗΠΑ. Το 2010 η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά σημείωσε μία μέτρια αλλά εύθραυστη ανάκαμψη από την κρίση των προηγούμενων ετών και η αστάθεια, που εξακολουθεί στις αγορές, καθιστά τις προβλέψεις δύσκολες.

Ωστόσο, η άνευ προηγουμένου χωρητικότητα που πλημμυρίζει την αγορά θέτει σε αμφιβολία την βιωσιμότητα της ανάκαμψης. «Η πλεονάζουσα χωρητικότητα θα αποτελεί το κύριο πρόβλημα του 2011. Σε κάθε περίπτωση, η γενική ανάκαμψη της ναυτιλιακής αγοράς θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των γεωπολιτικών εντάσεων στην Βόρεια Αφρική / Μέση Ανατολή και της επίπτωσής της στους ναύλους», τονίζεται στην έκθεση.

Ακόμη, η ΕΕΕ επισημαίνει πως σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και έντονης ανεργίας, η παρατεινόμενη έλλειψη ναυτικών, που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, θα πρέπει να αφυπνίσει τους νομοθέτες. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ο παγκόσμιος στόλος θα χρειασθεί περίπου 42.700 νέους αξιωματικούς έως το 2013. Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση υπέβαλε στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, την αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού και την βελτίωση των υποδομών των Ναυτικών Ακαδημιών.

Η εν λόγω μελέτη προτείνει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας και προτείνει την διάθεση κεφαλαίων για τις υποδομές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και την εξομοίωση των διπλωμάτων των πλοιάρχων και των μηχανικών με τα πτυχία των Πανεπιστημίων. Τέλος, δίνει έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των αναγκαίων θεσμικών διαδικασιών που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη ενός δικτύου σύγχρονων ιδιωτικών ναυτιλιακών σχολών οι οποίες θα δώσουν μια επιπλέον ώθηση, ποσοτική και ποιοτική, στη ναυτική εκπαίδευση. Πρόταση σύμφωνη με την πρόσφατη τάση του Ελληνικού Κράτους προς ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.