Ο Δήμος Ρεθύμνης, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, υποδέχεται από την 19η ως και την 22α Οκτωβρίου τη Διεθνή Συνάντηση 2014 Εθνικών Χειριστών του γνωστού προγράμματος GREEN KEY, που επιβραβεύει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για τη διαπιστωμένη περιβαλλοντική τους διαχείριση. 

Εθνικός Συντονιστής του GREEN KEY στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η παλαιότερη περιβαλλοντική ΜΚΟ εθνικής εμβέλειας, που οργανώνει τη Συνάντηση ως εκπρόσωπος του Διεθνους Χειριστή, Foundation for Environmental Education.

Το Ρέθυμνο βρίσκεται σε υψηλή θέση ως προς τις συμμετοχές ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα, οι οποίες εφαρμόζουν με συνέπεια τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις οποίες βραβεύονται, αποκομίζοντας όλο και περισσότερο την προτίμηση των ευαισθητοποιημένων επισκεπτών. Είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή ξενοδοχειακών μονάδων του Ρεθύμνου στο GREEN KEY θα αυξάνεται συνεχώς, βελτιώνοντας σημαντικά, όπως και με τις βραβευμένες με τη Γαλάζια Σημαία ακτές μας, την εικόνα του τόπου.

Στη Συνάντηση συμμετέχουν περί τους 40 εθνικοί χειριστές του GREEN KEY από όλο τον κόσμο, στελέχη της διοίκησης του FEE και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων στο πρόγραμμα φορέων. Θα ανταλλάξουν εμπειρίες από τη λειτουργία του προγράμματος στις χώρες τους και θα συζητηθούν προτάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής του ως θεσμού ανά τον κόσμο. 

Των εργασιών της Συνάντησης του Ρεθύμνου θα προηγηθεί, το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στις 9:00 στο Σπίτι Πολιτισμού, σύντομη τελετή υποδοχής των συνέδρων στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, , καθώς και τοπικοί εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με το πρόγραμμα GREEN KEY. 

Τη φιλοξενία των συνέδρων διοργανώνει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης. Θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες συνέδρους να ξεναγηθούν στην πόλη και στην ενδοχώρα για να γνωρίσουν την Ιστορία , την Παράδοση, τον Πολιτισμό και τη δυναμική των ανθρώπων αποκομίζοντας θετικές εμπειρίες από την παραμονή τους στο Ρέθυμνο.