Επιστολή στον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ. Χαριτάκη απέστειλε το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου αναφορικά με την απόφαση του πρώτου να φιλοξενούνται οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς μετά το χειρουργείο στην ΜΕΠΚ.

Στην επιστολή αναφέρεται:

"Κύριε Διοικητά,

Για την απόφαση σας να φιλοξενούνται οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς μετά το χειρουργείο στην ΜΕΠΚ(Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών), έχουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω.

Γνωρίζεται ότι η ΜΕΠΚ, όπως και όλα τα τμήματα του νοσοκομείου είναι υποστελεχωμένα και λειτουργούν στα όρια ασφαλείας και πολλές φορές κάτω από αυτά.

Το προσωπικό της ΜΕΠΚ αποτελείται από δεκαέξι ΤΕ νοσηλεύτριες – τες, τέσσερις ΔΕ νοσηλευτές -τριες που καλύπτουν τα επτά κρεβάτια της μονάδας.

Σήμερα, λόγω τριών αδειών εγκυμοσύνης, έχουν απομείνει δεκατρείς νοσηλευτές, αποτέλεσμα μειωμένη στελέχωση στις βάρδιες του τμήματος, παραβίαση του πενθήμερου και των ρεπό, περιορισμός των αδειών, συνθήκες εντατικοποίησης και εξουθένωσης στην εργασία τους.

Μέχρι πρόσφατα, η κάθε βάρδια στελεχωνόταν από τρεις ΤΕ νοσηλευτές και μια ΔΕ νοσηλεύτρια, καλύπτοντας το όριο ασφαλείας.

Σήμερα, η πρωινή βάρδια στελεχώνεται από τρεις ΤΕ νοσηλευτές και μια ΔΕ νοσηλεύτρια, που αρκετές φορές λόγω έλλειψης τρίτης νοσηλεύτριας, καθήκοντα εκτελεί η προϊσταμένη της μονάδας.

Οι απογευματινές και νυκτερινές βάρδιες στελεχώνονται πλέον από δύο ΤΕ νοσηλευτές και μία ΔΕ νοσηλεύτρια και σε αρκετές βάρδιες χωρίς καν ΔΕ νοσηλεύτρια.

Γνωρίζεται λοιπόν ότι το προσωπικό της μονάδας είναι σημαντικά μειωμένο.

Η απόφαση σας να μετακινήσετε μια νοσηλεύτρια στην ΜΕΠΚ από τη Παθολογική Κλινική δεν απαντάει στο πρόβλημα, δημιουργώντας παράλληλα δυσλειτουργία στη Παθολογική Κλινική, αφού δεν φροντίζετε ως οφείλετε για την αντικατάσταση της.

Θεωρούμε ότι για τους καρδιοχειρουργημένους ασθενείς, το 1ο μετεγχειρητικό 24ωρο έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της υγείας τους και απαιτείται ποσοτικά και ποιοτικά ιατρονοσηλευτική εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΠΚ είναι άριστα εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζει με επιτυχία καρδιολογικά περιστατικά που χρίζουν μονάδας, αλλά δεν έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση ειδίκευση και εμπειρία για καρδιοχειρουργικά.

Επομένως, οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν για τους παραπάνω λόγους να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια καρδιοχειρουργικά περιστατικά στη ΜΕΠΚ.

Σας ζητάμε άμεση στελέχωση της ΜΕΠΚ με μόνιμο προσωπικό, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, του πενθήμερου, μέτρα πρόληψης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Είναι επιτακτική ανάγκη η πλήρης ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής κλινικής και αυτό προϋποθέτει μια καλά οργανωμένη καρδιοχειρουργική μονάδα, στελεχωμένη με το απαραίτητο μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Η ευθύνη των συνεπειών της απόφασης σας, βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Το ΔΣ του Σωματείου θα προσφύγει σε όλα εκείνα τα μέτρα, συνδικαλιστικά και νομικά, για να διασφαλίσει την ασφαλή νοσηλεία των καρδιοχειρουργικών ασθενών και τις συνθήκες ."