Την Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2014 έγιναν αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Εργαζομένων στις ΔΟΥ Χανίων Ρεθύμνου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου , Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία ( Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. )

Κατά τις προαναφερθείσες αρχαιρεσίες προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα :