Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από την Τετάρτη 26/11/2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του εφάπαξ επιδόματος ένδειας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας, στην οδό 25ης Μαρτίου 30 στην Πλατεία Ελευθερίας – Αρκαλοχώρι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2891022922.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
6. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και Ε9
7. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζω είναι αληθή .

Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1. Κατάσταση ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.
2. Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης επιδόματος.
3. Προβλήματα Υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο φορέα.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα. Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει το ένα από αυτά. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.