Την Τρίτη σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην περιοχή Δειλινά, στο οικοδομικό τετράγωνο 2124, 2125, με ίδια μέσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει προγραμματίσει διάνοιξη παρόδου της οδού Στρυμόνος κατεδαφίζοντας και παλαιό κτίσμα.

Για τον λόγο αυτό ο δρόμος θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟΣ για την ημέρα αυτή λόγω επικινδυνότητας, από τις 07.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

Η διάνοιξη θα είναι μήκους περίπου 100 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων και θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου.