Με σύνθημα "Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες" ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης καλεί σε συστράτευση πολίτες και φορείς του νέου διευρυμένου καλλικρατικού δήμου παρουσιάζοντας την προγραμματική διακήρυξη, το όνομα, το έμβλημα αλλά και την ηλεκτρονική σελίδα του συνδυασμού του. Η παρουσίαση θα γίνει σε δημόσια συγκέντρωση στη δημοτική αίθουσα "Ανδρόγεω" στις 8.30 μ.μ. Ο δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται τις επόμενες ημέρες να παρουσιάσει και το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, το οποίο θα είναι πολυσυλλεκτικό. Το Δήμο Ηρακλείου, το μεγαλύτερο της Κρήτης, ο Γιάννης Κουράκης κατάφερε να τον κάνει "μητροπολιτικό" καλλικρατικό υπερδήμο με τη σύμφωνη γνώμη του κόσμου, των πέντε δημάρχων των συνενωμένων νέων δήμων, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Θέτοντας ένα μέγαλο στοίχημα που δεν είναι άλλο απο την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου ακόμα και μέσα στην δεινή οικονομική συγκυρία που πλήττει την χώρα ο κ. Κουράκης ζητά την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του με την δέσμευση την διαρκή αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών που θα ανεβάσουν τον πήχη της ποιότητας ζωής σε μεγαλύτερα ύψη. Στην ομιλία του αναφέρεται:

''Το έργο που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας αναγνωρίζεται ως μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση που άλλαξε τα δεδομένα στο τόπο μας και διαμόρφωσε μια νέα σχέση του δημότη με την πόλη του. Το Ηράκλειο είναι πλέον μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη που αναδεικνύει την Ιστορική και Πολιτιστική κληρονομιά και την φυσιογνωμία της. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι προϊόν Συλλογικής δουλειάς της Δημοτικής Αρχής και Συνεργασίας με τους δημότες και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε όλους.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Σήμερα έχουμε νέα δεδομένα που Δημιουργεί η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας. Μια κρίση που για να ξεπεραστεί χρειάζεται την κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του λαού μας, με Δράσεις ¨Καινοτόμες¨ και Πρωτοβουλίες ¨ Έξυπνες¨, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά ο «Καλλικράτης», η μεγάλη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Κράτους που είναι πια πραγματικότητα. Για πρώτη φορά στην χώρα μας η Κεντρική Διοίκηση δείχνει εμπιστοσύνη και κατοχυρώνει θεσμικά την αποκέντρωση με αιρετά όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού και αναβαθμισμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού. Ο Β΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο και Περιφερειάρχη, είναι θεσμική πραγματικότητα. Είναι επίσης θεσμική πραγματικότητα ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Δήμους Ισχυρούς, Στρατηγεία Ανάπτυξης και αναβαθμισμένα Τοπικά Όργανα για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είναι προφανές ότι ο «Καλλικράτης» ανοίγει ορίζοντες για την αποκέντρωση με Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ασφαλώς και δεν είναι όλα τέλεια. Είναι όμως μια καλή αρχή. Ο αγώνας για πλήρη Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση συνεχίζεται. Ο Νέος Δήμος Ηρακλείου που περιλαμβάνει την πόλη, ένα νέο ιστορικό αστικό τμήμα και μια δυναμική αγροτική περιοχή, με δραστήριους και δημιουργικούς κατοίκους, έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να πρωτοπορήσει στις νέες συνθήκες.

Στο νέο Δήμο με τα διευρυμένα γεωγραφικά όρια, τις μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες, αλλά και τις αντικειμενικές δυσκολίες, απαιτείται μια νέα Στρατηγική Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.
Στο νέο περιβάλλον με ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Διευρύνουμε τα όρια, Αυξάνουμε τις δυνατότητες
Έχουμε πίστη, φιλοδοξία, σχέδιο και όραμα για το νέο Δήμο Ηρακλείου.
Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης που παράλληλα αναδεικνύει και σέβεται το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
· Με έτοιμο οργανωτικό και λειτουργικό σχέδιο.
· Με δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

Για αυτό συγκροτήσαμε σε συνεργασία με την Ηράκλεια Πρωτοβουλία το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. Η συγκρότηση του Συνδυασμού μας, έχει ένα μεγάλο στόχο.Την Ανάπτυξη μέσα στην κρίση!!! Στη δημοτική μας κίνηση έχουν θέση όλοι οι πολίτες των πέντε Δήμων. Επιδίωξή μας, η κίνηση αυτή, να αποτελέσει ένα δημιουργικό βήμα για κάθε ιδέα, πρωτοβουλία και πρόταση που βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των βασικών μας στόχων και αρχών που ΕΙΝΑΙ :

ΑΡΧΕΣ & ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
. Την ομαλή οργανωτική και λειτουργική σύνδεση των δήμων που συνενώνονται. Την αξιοποίηση των υπηρεσιών τους για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Τοπικών Οργάνων και την παροχή υπηρεσιών στους δημότες στον τόπο κατοικίας τους.
· Την διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών και στη λήψη των αποφάσεων από όλα τα όργανα του Δήμου. ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ ¨Διαφάνεια Παντού¨
· Την εξυπηρέτηση του Δημότη για όλα τα θέματα με απλούστευση των διαδικασιών και δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας.
· Την αναβάθμιση των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων με όργανα καταρτισμένα, υπεύθυνα και σταθερά προσανατολισμένα στην άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων τους και στην επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
· Την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών που εντάσσονται στο Νέο Δήμο
· Σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας αποτελεί η συγκρότηση και λειτουργία νέων θεσμών και ενίσχυση των υπαρχόντων, για την εξυπηρέτηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πολίτη. ΌΠΩΣ:
- Ο συνήγορος του δημότη.
- Η υπηρεσία εξυπηρέτησης ευπαθών ατόμων και ομάδων.
-Το Αγροτικό Κέντρο ως Δίκτυο Ενημέρωσης, Κέντρο υποστήριξης νέων αγροτών, μέσο προώθησης αγροτικών προϊόντων και γραφείο Σχεδιασμού έργων αγροτικής υποδομής.
- Τα Δημοτικά Ιατρεία με διεύρυνση των δυνατοτήτων τους σε
όλα τα θέματα πρωτοβάθμιας υγείας.
- Το Γραφείο Εργασίας με ενίσχυση του ρόλου του, όχι μόνο
στον πληροφοριακό, αλλά και στον ουσιαστικό τομέα της απασχόλησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η δημιουργία των βασικών υποδομών και λειτουργιών της πόλης και των κοινοτήτων με την εκτέλεση των ήδη ώριμων, τον προγραμματισμό, και εκτέλεση των αναγκαίων έργων ΟΠΩΣ:
Η ολοκλήρωση και λειτουργία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που θα αποτελέσει μαζί με την ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το Κέντρο Δημιουργίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής μας Ταυτότητας.
Η δημιουργία ΜΑΡΙΝΑΣ που θα αναβαθμίσει τον Τουρισμό.
Η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Κνωσού (Αρχαιολογικό Πάρκο), Ενετικά Τείχη, Νεώρεια, Κάστρο Ν. Φωκά, κ.α) και η ένταξή τους ως ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, στην Κοινωνική, Πολιτιστική και Οικονομική ζωή των κατοίκων και επισκεπτών.
Η επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του νέου ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, η ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ και η ανάθεση MASTER PLAN για την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων που θα δημιουργηθούν.
Η ολοκλήρωση του Πρωτοποριακού Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ που επεκτείνεται και στις νέες περιοχές με άξονες παρέμβασης:
- Πολεοδομικά - Οικιστικά και θέματα Κυκλοφορίας.
- Τριπλασιασμό του Πρασίνου με εντατική και προγραμματισμένη φύτευση.
- Αξιοποίηση υπόγειων νερών και εξασφάλιση συνεχούς ροής στα δίκτυα ύδρευσης.
- Κατασκευή φραγμάτων Ασιτών-Πρινιά και Δαφνών.
- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων και Λυμάτων.
- Παρεμβάσεις για υποδομές Πράσινης Ενέργειας.
- Πιστοποίηση Υπηρεσιών του Δήμου με σύγχρονα Περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δήμου μας και η σύνδεσή του με τη ζωή των κατοίκων της πόλης και την τουριστική προβολή και ανάπτυξή του. Μεγάλη παρέμβαση αποτελεί η κατασκευή Μητροπολιτικών Πάρκων μεγάλης κλίμακας και θεματικών πάρκων (πρώην Γεωπονικό Αγροκήπιο, Ερυθραίας, κ.α). Τα έργα αυτά θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών, θα ενισχύσουν τη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, θα προσφέρουν στην τουριστική ανάπτυξη, στην απασχόληση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα των μεγάλων έργων συμπληρώνουν η συνέχιση των παρεμβάσεων για ΤΗΝ πλήρη λειτουργία του Μουσείου Ηρακλείου, ΤΗΝ αποκατάσταση ιστορικών μνημείων, ΤΗΝ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ΤΗΝ αξιοποίηση των στρατοπέδων Αλικαρνασσού, ΤΗ μεταφορά του καταυλισμού των Αθίγγανων σε σύγχρονους χώρους, ΤΗ δημιουργία περιφερειακών βιολογικών καθαρισμών, ΤΑ έργα ανάπλασης αγροτικής και αστικής οδοποιίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Αποτελεί τομή και πρωτοπορία για τα Ελληνικά δεδομένα το πρόγραμμα ¨Έξυπνος Δήμος¨ με δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που απλουστεύουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενισχύουν την συμμετοχή του και προσφέρουν νέα πεδία ενημέρωσης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Οι πρακτικές εφαρμογές του αφορούν στην δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (Ηλεκτρονικά ΚΕΠ - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), ενισχύουν τη διαφάνεια με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις αποφάσεις, προκηρύξεις και λειτουργίες του Δήμου και καθιερώνουν συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ
Η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Η ανέγερση νέων σχολείων, η συντήρηση των υπαρχόντων και ο πλήρης ποιοτικός εξοπλισμός τους θα αποτελέσει βασική μας μέριμνα. Ο Αθλητισμός για όλους. Αξιοποιούμε τις αθλητικές υποδομές εγκαταστάσεις και τις αποδίδουμε στους Δημότες και τους Συλλόγους. Δημιουργούμε χώρους άθλησης για όλους, στις γειτονιές και τις Κοινότητες του Δήμου.
Η αξιοποίηση της ελεύθερης έκφρασης, της δημιουργικότητας και του πρωτοποριακού ρόλου της ΝΕΟΛΑΙΑΣ συνδέεται με :
Την θεσμοθέτηση Κέντρων Ελεύθερης έκφρασης.
Την συνέχεια και αναβάθμιση των Πολιτιστικών , Ψυχαγωγικών και Αθλητικών εκδηλώσεων.
Τη συμμετοχή στις δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων τεχνολογιών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με :
ΤΗΝ υλοποίηση μεγάλων και μικρών δημοτικών έργων που ταυτόχρονα στηρίζουν και την τοπική οικονομία.
ΤΗ λειτουργία νέων δομών στο Δήμο (Πολιτιστικό, Νέοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.λ.π.).
ΤΗΝ αξιοποίηση προγραμμάτων για την απασχόληση,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ενισχύουμε τη συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς, τα Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, για να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, με ενιαία στρατηγική και μέσα, τα μεγάλα προβλήματα της Ανάπτυξης, της Έρευνας, των Επαγγελματιών και των Εργαζομένων.

Ο Δήμος μας ήταν και θα παραμένει ανοιχτός σε ανθρώπους, ιδέες και δράσεις. Είναι και θα παραμένει ΠΑΝΤΑ κοντά σε ό,τι πιο νέο, ριζοσπαστικό και ελπιδοφόρο. Η κίνηση μας έχει ως βασική θέση την ουσιαστική παρέμβαση στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, για την προώθηση και την παραπέρα ενίσχυσης της Αποκέντρωσης με Αυτοδιοίκηση. Ο Συνδυασμός μας ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τους καλεί να εμπιστευθούν το πρόγραμμα, τις ιδέες μας, τα νέα και τα έμπειρα πρόσωπα που εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις του διευρυμένου Δήμου.
ΣΑΣ καλούμε σε μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός.
ΜΕ πίστη και αισιοδοξία.
ΜΕ σχέδιο και όραμα, με αποφασιστικότητα και τόλμη, με ελπίδα και προοπτική.
ΜΑΖΙ στους Ανοιχτούς Ορίζοντες. Στους Ορίζοντες της Αποκέντρωσης με Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το παρελθόν απόδειξη
Το παρόν επιβεβαίωση.
Το μέλλον πρόκληση.

Στην νέα πραγματικότητα ενώνουμε δυνάμεις και χτίζουμε το μέλλον.
Στις νέες συνθήκες Τολμούμε, Συνθέτουμε, Δημιουργούμε.
Στο νέο Δήμο Σχεδιάζουμε, Προγραμματίζουμε, Υλοποιούμε
Στους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ''