Η μεταγραφική περίοδος «ανοίγει» κι επίσημα την Παρασκευή 1 Ιουλίου και όσον αφορά το Τοπικό ποδόσφαιρο στα Χανιά η ΕΠΣΧ απέστειλε στις ομάδες την ακριβή ημερομηνία για τις μεταγραφές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΧ:
«Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες μετεγγραφών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ισχύουν για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2011 -2012 . Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.
- Πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2011 έως 31-12-2011 και από 1-2-2012 έως 15-5-2012.
- Υποσχετική ποδοσφαιριστή από 1-7-2011 έως 31-7-2011. Έως και οκτώ [8] ποδοσφαιριστές, με δυνατότητα να αποκτηθούν έως και τρεις [3] από το ίδιο σωματείο. Όριο ηλικίας έως εικοσιέννα [21] ετών.
- Αποδέσμευση ποδοσφαιριστή από 1-7-2011 έως 31-7-2011.
- Μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-7-2011 έως 31-8-2011 , επίσης κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή από 1-1-2012 έως 31-1-2012 μέχρι δύο [2] ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
- Επανεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2011 έως 30-9-2011 και 1-1-2012 έως 31-1-2012.
- Μετεγγραφή λόγω 200 χλμ από 1-10-2011 έως 31-10-2011 και υποβάλλεται στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης των ποδοσφαιριστών αυτών στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. Χανίων υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική μέριμνα [ για τους ανήλικους , διαφορετικά οι ίδιοι] να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο προσωρινά μετακινήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/7 αλλά και από 1/8 έως 31/8 με αίτησή τους προς την Ε.Ι.Μ./Ε.Π.Ο, [Λόγοι μετακίνησης με 200 χλμ είναι μετεγγραφής σε ΑΕΙ , ΤΕΙ , διορισμός ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας.
- Ομαδική αποδέσμευση ποδοσφαιριστών [ δυναμικό ποδοσφαιριστών άνω των 140] από 1-7-2011 έως 31-7-2011 και 1-9-2011 ως 30-9-2011 και τέλος από 1-1-2012 έως 31-1-2012 με αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και με κατάθεση του σχετικού παραβόλου.
- Δυναμικό σωματείων έως εκατό ογδόντα [180] ποδοσφαιριστών.
- Κάθε σωματείο μπορεί να διατηρεί στη δύναμή του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών χωρίς περιορισμό , αλλά μόνο πέντε [5] άνω των 18 ετών. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές και οι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί [ κοινοτικοί και μη] , που πραγματοποιούν πρώτη εγγραφή σε ερασιτεχνικό σωματείο, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση της Ομοσπονδίας, της χώρας τους ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της.
- Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία [1] έως και τρεις [3] ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους .
- Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή μετεγγραφεί σε ερασιτεχνικό σωματείο μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδους».

 

Λευτέρης Αντωνακάκης