Απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, αναφορικά με τις εκκρεμείς πληρωμές των δικαιούχων του Μέτρου 132 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ο Υπουργός αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1290/2005, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 132, είναι η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μέτρο. Για το σκοπό αυτό, ήδη από τον Οκτώβριο του 2010 προωθήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπογραφή, σχέδιο ΚΥΑ με το οποίο οι σχετικές αρμοδιότητες παραλαβής των αιτήσεων πληρωμής που θα υπέβαλαν οι δικαιούχοι και της συνεπακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών, θα μεταβιβάζονταν στις νέες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών), ως φορέας υλοποίησης του Μέτρου, σε ακολουθία με τα όσα είχαν οριστεί και εφαρμοσθεί με την ΚΥΑ 1483/2009 του Μέτρου 132 και έπειτα, η λίστα των σχετικών ενισχύσεων να στέλνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ, όμως, δεν υπογράφηκε από το Υπ.Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη μεταβίβαση τέτοιων αρμοδιοτήτων, συνεπεία του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).

Η απάντηση του ΥΠΑΑΤ καταλήγει: "Καθώς η διαδικασία έκδοσης ΠΔ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διερευνά εναλλακτικές λύσεις. Σημειώνεται ότι, λόγω αυτής της εκκρεμότητας δεν είναι δυνατό να εκδοθεί και η ΚΥΑ για τον Οδηγό Πληρωμών, γιατί πρέπει να περιλαμβάνει και ό,τι ρυθμίσεις, σχετικά με τα ανωτέρω, συμφωνηθούν".

Μετά την ανωτέρω απάντηση ο βουλευτής Ηρακλείου κ.Στρατάκης κατέθεσε εκ νέου Ερώτηση προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ζητώντας να μάθει πότε προτίθενται να εκδόσουν το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και την ΚΥΑ, ώστε να ξεκαθαριστούν, επιτέλους, οι αρμοδιότητες των νέων οργάνων της αυτοδιοίκησης και να "ξεμπλοκαριστούν διάφορες διαδικασίες από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας προς όφελος του πολίτη, που είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος όλων μας".

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Πρόγραμμα για το Μέτρο 132, αφορούσε στη στήριξη παραγωγών που θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεών τους στα συστήματα της βιολογικής παραγωγής αλλά και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2). Η όλη διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009 και μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα, μετά και τις σχετικές ενστάσεις. Μέχρι σήμερα, όμως, η όλη διαδικασία έχει "κολλήσει" εξαιτίας των νέων αρμοδιοτήτων που επέφερε ο νόμος για τον "Καλλικράτη".