Τη Δευτέρα 16/5 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γιώργη Μαρινάκη,Δημάρχου Ρεθύμνης,του Αντιπροέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Απόστολου Καλογιάννη, Δημάρχου Λαρισαίων και του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου κ. Νίκου Φακουρέλη στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Θέμα της συνάντησης ήταν ο εξορθολογισμός του τιμολογίου με το οποίο η ΔΕΗ χρεώνει την κατανάλωση ενέργειας στις ΔΕΥΑ.
 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ ενημέρωσαν εκτενώς τον κ. Βερροιόπουλο για το τιμολόγιο με το οποίο χρεώνει η ΔΕΗ τις ΔΕΥΑ.Ειδικότερα  η ΔΕΗ χρεώνει τις ΔΕΥΑ  όπως χρεώνει τους οικιακούς καταναλωτές παρότι οι ΔΕΥΑ είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και οι εγκαταστάσεις τους έχουν τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης.Για τον λόγο αυτό οι ληξιπρόθεσμες υποχρέωσεις των ΔΕΥΑ προς τη ΔΕΗ ανέρχονται σήμερα στα 86 περίπου εκ. ευρώ και η ΕΔΕΥΑ συνομιλεί με τη ΔΕΗ για να γίνει η ρύθμισή τους.
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  λειτουργία των  Δ.Ε.Υ.Α. εξαρτάται άμεσα από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ οι ΔΕΥΑ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας), αφού τόσο η παραγωγή πόσιμου νερού (άντληση, διύλιση, αφαλάτωση) , όσο και η επεξεργασία λυμάτων και η τηλεθέρμανση είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες δραστηριότητες.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ τόνισε στον κ. Βερροιόπουλο ότι τόσο οι βιολογικοί καθαρισμοί που λειτουργούν οι Δ.Ε.Υ.Α. όσο και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις τους (αντλιοστάσια, διυλιστήρια, αφαλατώσεις) που είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, χρεώνονται διαχρονικά με τιμολόγιο γενικής χρήσης, ενώ έχουν όλα τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης.
 
Αλλά, ακόμα και οι αρδευτικές γεωτρήσεις που οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέλαβαν μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» από τους Δήμους δεν τιμολογούνται με τιμολόγιο αγροτικής χρήσης όπως τιμολογούνταν όταν τη διαχείρισή τους είχαν οι Δήμοι.
 
Τα μέλη του Δ.Σ.  επέδωσαν αναλυτικό υπόμνημα με τεχνικά στοιχεία  στον κ. Βερροιόπουλο ζητώντας του να αναλάβει πρωτοβουλία και να προωθήσει νομοθετικά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε το τιμολόγιο με το οποίο η ΔΕΗ χρεώνει τις Δ.Ε.Υ.Α. να είναι ανάλογο με τον κοινωφελή χαρακτήρα, την νομική φύση και το έργο τους. Επίσης,τού ζήτησαν να εξετάσει και κάθε άλλη δυνατότητα που θα μπορούσε να δοθεί στις ΔΕΥΑ (π.χ. χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων) ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα και το κόστος ενέργειας στις ΔΕΥΑ.

Ο κ. Βερροιόπουλος δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει το υπόμνημα της ΕΔΕΥΑ με τα στελέχη του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της δρομολόγησης ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος.