Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης αγροτική οικονομίας Λασιθίου σε ορισμένες περιοχές του Νομού δεν είναι δυνατή η άμεση έναρξη ψεκασμών για την καταπολέμηση  του δάκου της ελιάς, επειδή από τον διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων για την διενέργεια δολωματικών ψεκασμών, δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες σε όλα τα τμήματα της Π.Ε. Λασιθίου.  

Τα  τμήματα χωρίς μειοδότη (υπήρχαν μειοδότες αλλά απορρίφθηκαν γιά διάφορους λόγους) είναι τα εξής:     

1)Βρουχάς-Λούμας-Σκοινιάς 2)Βρύσσες-Ζένια 3)Λίμνες-Χουμεριάκο-Νικηθιανό 4)Φουρνής- Καστελίου
-Καρυδίου Μερ/λου 5)Μέσα-Έξω Λακωνίων 6)Μυρσίνης-Λάστρου.                                  

Επίσης υπάρχουν τμήματα άγονα, για τα οποία δεν είχε κατατεθεί προσφορά και είναι τα εξής:

1)Αγίας Τριά-
δας-Απιδίων 2)Αρμένων-Χανδρά-Περιβολακίων  3)Μαρωνιάς.

Επειδή η διαδικασία της επανάληψης του διαγωνισμού όλων των παραπάνω περιοχών είναι χρονοβόρα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται, πρέπει σε όλες τις παραπάνω περιοχές, όπου υπάρχει καρποφορία να γίνει άμεσα ψεκασμός των ελαιοδένδρων από τους ελαιοπαραγωγούς, προκειμένου να εξασφαλισθεί  η ομαλή πορεία της ελαιοπαραγωγής.   

Τέλος στις τοπικές κοινότητες Κρούστα και Βρουχά δεν θα εκτελεσθεί δακοκτονία λόγω ακαρπίας ή πολύ χαμηλής  παραγωγής.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει παραγωγή, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει μόνοι τους να εκτελέσουν ψεκασμούς για να την προστατεύσουν.