Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ), ανακοίνωσε ότι ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων νομοθετική ρύθμιση - διάταξη (άρθρο 64 του Ν. 4409/2016,  ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 136, τ.Α’, 28 Ιουλίου 2016), σύμφωνα με την οποία προβλέπονται σωρευτικά πέντε προϋποθέσεις  για την προσωρινή διατήρηση (χρήση)  18 μηνών των υφιστάμενων και διαμορφωμένων κλάδων εισόδου - εξόδου ομόρροπων κινήσεων με εθνικές οδούς.  

Η διάταξη αυτή καλύπτει και τους κλάδους – ράμπες στην Ν.Ε.Ο. στην περιοχή του Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου, καθώς ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην νομοθετική ρύθμιση. 

Με την ρύθμιση αυτή: α) δίνεται η χρονική δυνατότητα για την ολοκλήρωση, την έγκριση των οριστικών συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών μελετών και την ένταξη των αντίστοιχων έργων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, προκειμένου  αμέσως μετά, να υλοποιηθούν τα έργα αυτά για την οριστική κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των υπόψη οικιστικών και τουριστικών περιοχών και β) ικανοποιείται το συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 5 παρ. 4 για ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση στην Χώρα μέσω των οδικών αξόνων, χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών.