Στην κατασκευή δύο ακόμα νέων  έργων  προχωράει ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων.  Ετσι ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης  υπέγραψε με την εταιρεία ΕΡΓΟΔΎΝΑΜΗ Α.Ε. την σύμβαση για την κατασκευή του έργου : «Αντικαταστάσεις δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Ν.Καζαντζάκης » , προυπολογισμού  101.100 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει Εργασίες εσκαφών , επιχώσεων, προμήθεια αγωγών και εξαρτημάτων καθώς και  αποκαταστάσεις.  

Η δεύτερη σύμβαση ανάμεσα στον δήμο και  την εταιρεία Χ. Λυδάκης  Α.Ε  αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή του χαλαυριανού χειμάρρου, είναι προϋπολογισμού 278.529,54 ευρώ και περιλαμβάνει τεχνικά και  έργα οδοστρωσίας .