Η «ΕΚΑΡ – Αναπτυξιακή», Ανώνυμη Εταιρία της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου, διαλύθηκε πρόσφατα αφού εκ του νόμου η Περιφέρεια Κρήτης και κατ΄ επέκταση και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης δε μπορούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό της τάξης του 50% συν μία μετοχή.

Μάλιστα ύστερα και από την απόφαση των πέντε Δημοτικών Αρχών να μη συμμετάσχουν πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η ΕΚΑΡ τελεί αυτή τη στιγμή υπό εκκαθάριση.