Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συνεχίζει τις ενέργειες ενημέρωσης και διαβούλευσης στο πλαίσιο της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» προκειμένου μέσα από το συμμετοχικό σχεδιασμό, την ανταλλαγή απόψεων και το γόνιμο διάλογο να εξειδικευτούν περεταίρω η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή παρέμβασης, οι στόχοι και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος για την υποβολή του Β Φακέλου στις 16 Σεπτεμβρίου 2016. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τις διοικήσεις και τα μέλη των Φορέων που ενδιαφέρονται σε συνάντηση Διαβούλευσης την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στις 9:30 π.μ. στα γραφεία του ΕΒΕ Χανίων .