Συνεπής στη δέσμευσή της για εξορθολογισμό των παραχωρήσεων των κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο μας, η Δημοτική Αρχή Χανίων προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας από υπαλλήλους του Δήμου από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

Η ομάδα αυτή μετά από πολύμηνη προσπάθεια συνέταξε το νέο σχέδιο κανονισμού που βγαίνει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση .

Ο νέος κανονισμός στοχεύει σε ένα δημόσιο χώρο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας με βάση και την κείμενη νομοθεσία, προσδοκώντας ουσιαστικά η πόλη μας να αποκτήσει ένα φιλικότερο πρόσωπο.

Παράλληλα ο νέος κανονισμός προβλέπει σαφείς κανόνες και διάφανο πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον Δήμο, σε αρμονία με τα δικαιώματα των κατοίκων και των επισκεπτών.

H διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 25 Νοεμβρίου 2016. 

Δείτε εδώ: http://www.chania.gr/katoikoi/municipality-press-releases/kankoin2016.html