Τρία νέα έργα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της συνεργασίας με φορείς έρευνας και τεχνολογίας της Δυτικής Ελλάδας και ευρωπαϊκών περιφερειών.

Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr, αναμένεται να ενισχυθεί η απασχόληση, καθώς και η ποιότητα ζωής, μέσω της υλοποίησης έργων σε τομείς που συμβάλουν στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ βοηθούν τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Παράλληλα, υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, η ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, η μεταποίηση κ.α.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε χρονικό διάστημα 2-3 χρόνων, ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιφέρειας σε κρίσιμους τομείς, και με βασικό υποστηρικτή το ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό της Περιφέρειας