Το Σάββατο και την Κυριακή, 26 και 27 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα δύο από τα συνολικά δέκα σεμινάρια διαχείρισης επειγόντων περιστατικών μέσω προσομοίωσης για επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Τα σεμινάρια αφορούν όλο το προσωπικό, Ιατρικό και Νοσηλευτικό και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, που εργάζεται σε Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και διεξήχθησαν στους χώρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Προσομοίωσης- Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συνολικά, μέσω της σειράς των σεμιναρίων θα εκπαιδευτούν εκατό (100) επαγγελματίες υγείας από όλες τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Η εκπαιδευτική δράση χρηματοδοτήθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με την αφιλοκερδή υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, για τους οποίους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες τόσο για την προσφορά τους όσο και για το υψηλό επίπεδο κατάρτισής τους.

Η σειρά αυτή σεμιναρίων εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα της προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο (virtual reality simulation) του περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των ασθενοφόρων, κ.λ.π.

Στόχος της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης είναι αφενός η βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και συνακόλουθα η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών με οξέα ιατρικά προβλήματα και αφετέρου η αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες.     

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και την πρωτοφανή συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στην εν λόγω εκπαίδευση (πάνω από 230 αιτήσεις), η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης θα επαναλάβει την εν λόγω σειρά σεμιναρίων άμεσα, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις.