Βαρύτατες πολιτικές ευθύνες των υπουργών Εθνικής Άμυνας της περιόδου 2000-2009, σχετικά με τις συμβάσεις των υποβρυχίων, διαπιστώνει η έκθεση της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, πρόεδρος της οποίας είναι ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης.

Στην έκθεση, που κατατέθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, μετά από έρευνα ενός μήνα, υπογραμμίζεται ότι «οι ευθύνες αυτές αναδείχθηκαν έντονα για την περίοδο 2006-2009, δεν προέκυψαν, όμως, στο παρόν στάδιο στοιχεία για περαιτέρω έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες».

Ο κ. Δαμιανάκης ζήτησε από τον κ. Πετσάλνικο να διαβιβάσει την έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου, όπως σημείωσε, «να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία που αναδεικνύονται από την εξέταση των συμβάσεων θα διευκολύνουν την απόδοση ευθυνών σε βάρος όλων των ενεχομένων, δεδομένου ότι τα συμβατικά κενά και ελαττώματα συνδέονται, κατά την εκτίμηση της επιτροπής, με το χρηματισμό προσώπων που ερευνά η εισαγγελική αρχή».

Στο κείμενο της έκθεσης διατυπώνεται η εκτίμηση ότι «η αδράνεια, η σιωπηρή παράταση του συμβατικού χρόνου, η διεξαγωγή αναποτελεσματικών διαπραγματεύσεων, η σύγχυση ως προς την ικανότητα του υποβρυχίου “Παπανικολής” να ανταποκριθεί στις συμβατικές προδιαγραφές, είχε αντίκτυπο στην εξέλιξη και των δύο συμβάσεων». Μάλιστα, παρά την καταβολή 105 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του 2009, η ελληνική πλευρά βρέθηκε αντιμέτωπη με την καταγγελία της σύμβασης από τους αναδόχους την 21η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, έχοντας καταβάλει συνολικά 2.033.100.000 ευρώ και για τις δύο συμβάσεις (κατασκευής νέων και εκσυγχρονισμού των παλαιών υποβρυχίων).

Η επιτροπή ζητά, επίσης, από τον Πρόεδρο της Βουλής να διαβιβαστεί αντίγραφο της έκθεσης στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε σε συνδυασμό με το ήδη διαβιβασθέν πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής, να διευκολυνθεί στη θεμελίωση των αστικών αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση αγωγών αποζημίωσης σε βάρος παντός υπευθύνου. Προτείνεται ακόμη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τον προσδιορισμό της ζημίας του Δημοσίου και τον καταλογισμό της σε βάρος της ιδιωτικής περιουσίας όλων των υπευθύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου Λογιστικού για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Επίσης, η επιτροπή προχώρησε στην κατάθεση σειράς προτάσεων, προκειμένου στο εξής να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, προτείνεται «οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις προμήθειες υλικού να μην υπερβαίνουν την τριετή θητεία, να υπόκεινται σε έλεγχο πόθεν έσχες, κατά τις κείμενες διατάξεις, τόσο κατά την τοποθέτησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μια επιπλέον πενταετία μετά την λήξη της». Ακόμη, όλες οι συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου άνω του ποσού των 150.000 ευρώ να υπόκεινται σε προηγούμενη νομική επεξεργασία από τα γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που λειτουργούν σε όλα τα υπουργεία και, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, να μην επιτρέπεται η υπογραφή τους.