Τέλος φαίνεται πως βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος στις όποιες ελπίδες των αγροτών της Κρήτης, σχετικά με το αίτημά τους για το άνοιγμα του συστήματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο νησί.

Σε απάντηση του υπουργείου σε αναφορά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκου Παρασύρη, το ΥΠΕΚΑ καθορίζει με σαφήνεια στο σύνολο της επικράτειας τα όρια για την εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία για το 2014 και το 2020 και όρια και τα αντίστοιχα που αφορούν στα φωτοβολταϊκά, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα όρια ανά περιφέρεια ή άλλη γεωγραφική περιοχή.

Ειδικότερα για τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, η κ. Τίνα Μπιρμπίλη λέει ότι, λόγω της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί υπέρμετρες προσδοκίες στους υποψήφιους επενδυτές (ιδιώτες και αγρότες) και στην καλλιέργεια αυτών των προσδοκιών θα πρέπει να υπάρξει μέτρο.

Σήμερα όλες οι κατατεθειμένες αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στη χώρα, μικρά και μεγάλα, αγροτικά και μη, σε στέγες και κτίρια, ξεπερνούν σε συνολική ισχύ τα 4.000 MW.

Από την άλλη, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για την αναλογία κατανομής ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι το 2020 και ενδιάμεσα μέχρι το 2014, τα φωτοβολταϊκά μέχρι το 2014 δεν μπορούν να ξεπερνούν στη χώρα μας τα 1500 MW.

Ο περιορισμός αυτός σε σχέση με τα κατατεθειμένα αιτήματα θα πρέπει να καταστήσει τους υποψήφιους επενδυτές προσεκτικούς σε σχέση με την τελική δυνατότητα που θα έχουν ως προς την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Επιπλέον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά είναι ακριβή.

Γι' αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά ελκυστική ως επένδυση, αλλά το τελικό κόστος επιβαρύνει τον καταναλωτή μέσω του Ειδικού Τέλους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

«Με γνώμονα την ανωτέρω απόφαση και λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος στο τοπικό δίκτυο κάθε περιοχής, θα προχωρήσει στο εξής η υλοποίηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ με όποιους τυχόν περιορισμούς μπορεί αυτό να συνεπάγεται.

Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενεργειακή πίτα της χώρας μας και ειδικότερα η πίτα των ΑΠΕ είναι συγκεκριμένη, με δεδομένη τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι λόγω της αδυναμίας υλοποίησης έργων και της υπερπροσφοράς που υπάρχει σήμερα στην αγορά, η τιμή για τη μεταπώληση μιας άδειας για φωτοβολταϊκό σταθμό έχει μειωθεί σημαντικότατα», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργική απάντηση.