Με επιστολή που έστειλε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη ζητάει την επικαιροποίηση των μελετών φραγμάτων Ταυρωνίτη.

Συγκεκριμένα στη σχετική επιστολή ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, πραγματοποιήσαμε επαφές με Δήμους της περιοχής και ιδιαίτερα με τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Κισσάμου, αλλά και άλλων φορέων (Τ.Ο.Ε.Β.), οι οποίοι επανειλημμένα και επίμονα, αιτούνται τα τελευταία χρόνια, την ολοκλήρωση της Μελέτης και κατασκευής των Φραγμάτων Ταυρωνίτη, χωρητικότητας 45 εκ μ3. Η υπόψη μελέτη είχε εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την περίοδο 1991-1992.

Ιδιαίτερα ζητείται, η χρηματοδότηση της επικαιροποίησης και ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής του δίδυμου Φράγματος Ντεριανού (θέση Παπαδιανά), και Σεμπρωνιώτη, (παραπόταμου του Ταυρωνίτη), χωρητικότητας 30 εκ μ3, όπως και της σήραγγας εκτροπής μεταξύ των δύο παραπάνω ταμιευτήρων (συνημμένος τοπογραφικός χάρτης).

Δεδομένου ότι τα έντονα προβλήματα παρατεταμένης λειψυδρίας που αντιμετώπισε ο νομός Χανίων τα έτη 2008, 2009 και 2010, (καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω έλλειψης νερού τους μήνες αιχμής), καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε υδατικούς πόρους στον τομέα του τουρισμού και η διαφαινόμενη προοπτική παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του αναφερόμενου έργου.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να εξετάσετε το καθολικό αίτημα των φορέων του νομού Χανίων για τη χρηματοδότηση της επικαιροποίησης και ολοκλήρωσης της μελέτης και Κατασκευής του Δίδυμου Φράγματος Ντεριανού- Σεμπρωνιώτη της λεκάνης Ταυρωνίτη νομού Χανίων και της σήραγγας εκτροπής των.

Οι παραπάνω ταμιευτήρες θα εξασφαλίσουν την αποθήκευση 30 εκ μ3 σε απόλυτο υψόμετρο 300 μ .

Σχετικά με το θέμα, σας παραθέτουμε σύντομο ιστορικό της μελέτης των Φραγμάτων Ταυρωνίτη Χανίων, την οποία εκπόνησε η Δ/νση Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου, κατά την περίοδο 1991-1992.

Σύντομο ιστορικό :

Στις 19/9/1990 το Υπουργείο ανέθεσε στο "Υδροσύστημα Ε.Π.Ε." την οριστική μελέτη του φράγματος Ταυρωνίτη, το οποίο σύμφωνα με τη σύμβαση υπέβαλε τον Οκτώβριο 1990 "Έκθεση επί των υφισταμένων στοιχείων – Προτάσεις" και η οποία περιλαμβάνει και τις απόψεις των ξένων συμβούλων P. LONDE & M. SALAMBIER.

Στην έκθεση αυτή για την πληρέστερη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη και των παραποτάμων του (Ρουματιανός, Ντεριανός, Σεμπρωνιώτης ) προτεινόταν η δημιουργία ενός μεγάλου ταμιευτήρα στον Ντεριανό, στον οποίο, εκτός από τα νερά της λεκάνης απορροής του Ντεριανού, θα κατέληγαν και τα νερά των γειτονικών λεκανών Σεμπρωνιώτη και Ρουματιανού, ύστερα από την κατασκευή μικρών φραγμάτων εκτροπής και τη διάνοιξη προσαγωγών σηράγγων.

Επρόκειτο δηλαδή για σύνθετο έργο που θα αποτελούνταν από ένα μεγάλο φράγμα αποθήκευσης και δύο μικρά φράγματα εκτροπής με δύο σήραγγες που θα συνδέουν τους τρεις ταμιευτήρες των φραγμάτων μεταξύ τους.

Με τη διάταξη αυτή του έργου θα επιτυγχανόταν η εκμετάλλευση της επιφανειακής απορροής των τριών επί μέρους λεκανών, συνολικού εμβαδού 100,0 χλμ² περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι θα συγκεντρωνόταν στους ταμιευτήρες συνολικά όγκος νερού, ίσος προς 45 εκ. μ³ περίπου. Αποφασίστηκε τελικά από τη Δ/νση Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου σας η σύνταξη μελέτης που αφορά στην κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος στη θέση Παπαδιανά (χείμαρρος Ντεριανός) ένα μικρότερο φράγμα στη θέση Σεμπρωνιώτη (χείμαρρος Σεμπρωνιώτη) και ένα μικρό φράγμα στο Ρουματιανό (ομώνυμος χείμαρρος) και δύο σήραγγες μεταφοράς που θα συνδέουν τους ταμιευτήρες των φραγμάτων Ρουματιανού και Σεμπρωνιώτη με τον ταμιευτήρα του φράγματος Παπαδιανών (Ντεριανός).

Με την παραπάνω μελέτη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της οριστικής μελέτης, η οποία περιελάμβανε την Τεχνική μελέτη, τη Γεωλογική και τις Γεωτεχνικές έρευνες. Δεν συντάχθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»