Η έναρξη της εξεταστικής περιόδου μετατίθεται για τις 9 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά και την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος λόγω του νέου Νόμου Πλαίσιο.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκληρή ανακοίνωση αναφέρει ότι «επανειλημμένα έχει εκφράσει με αποφάσεις της την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή».

«Αποδομεί το δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο ενώ:

- εισάγει επιχειρηματικές λογικές στη λειτουργία και τον προσανατολισμό του

- υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία που απονέμονται διαλύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα των επιστημονικών αντικειμένων, όπως αυτά εκφράζονται και υπηρετούνται από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές

- προωθεί τον αυταρχισμό στην ανώτατη παιδεία

- εγείρει κρίσιμα θέματα συνταγματικότητας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και την ελεύθερη, δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου

- αποσυνδέει την έρευνα από την αποστολή του Πανεπιστημίου

- αποστερεί από δημόσιους πόρους την εκπαίδευση, την έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα

- καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο».