Ως το πρώτο «επεισόδιο» σε μια σειρά συγχωνεύσεων εμφάνισαν την απόφαση Alpha και Eurobank για συνένωσή τους, οι Γ. Παπανδρέου και Γ. Προβόπουλος.

Ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση στο γραφείο του στη Βουλή με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, για να συζητήσουν το πολύ θετικό, όπως το χαρακτήρισαν, γεγονός της συγχώνευσης των τραπεζών Alpha και Eurobank που προβλέπεται να έχει συνέχεια.

Από την πλευρά του κ. Προβόπουλος επισήμανε ότι προοιωνίζονται και άλλες αλλαγές, που θα βελτιώσουν την εικόνα και τη θέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.