Αναδρομικό έλεγχο από το 2009 θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες φορολογούμενους που μετέφεραν κεφάλαια στο εξωτερικό, που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση, τα 100.000 ευρώ.

Οι τράπεζες θα παρέχουν στοιχεία στο κράτος και θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις, με στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.

Το υπουργείο θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ετησίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.