Χωρίς έκτακτους εκπαιδευτικούς ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος και στο ΤΕΙ Κρήτης με αποτέλεσμα να ανασταλεί μετά από σχετική απόφαση του Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης η εκπαιδευτική δραστηριότητα την ευθύνη η οποία  θα έπρεπε να ανατεθεί  σε Έκτακτους Εκπαιδευτικούς, για μία εβδομάδα και μέχρι την παραλαβή της Απόφασης επιμερισμού επαρκούς αριθμού Έκτακτου Ε.Π. για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΤΕΙ για το ζήτημα επισημαίνεται :

"Με επικείμενη την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου από την 3η Οκτωβρίου, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 201για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου 2011-12 και την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου.

Όπως είναι γνωστό στο ΤΕΙ Κρήτης, όπως και στα άλλα ΤΕΙ της χώρας, υπάρχει τραγική έλλειψη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού έργου ανατίθεται σε ετήσια βάση σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Για αυτό το Ακαδημαϊκό Έτος, ενώ το διδακτικό έργο θα πρέπει να αρχίσει σε λίγες ημέρες, ο αριθμός των εκτάκτων Εκπαιδευτικών που θα μπορούν να προσληφθούν δεν έχει αποσταλεί στο Ίδρυμα.

Σήμερα το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από εκτενή συζήτηση, σε συνέχεια σχετικών προβληματισμών στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις του, εξέφρασε την αγωνία του για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που εμφανίζονται με την έναρξη του φετινού ακαδημαϊκού έτους. Διαπίστωσε για άλλη μια φορά την αδυναμία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, και αποφάσισε:

1. Οι εγγραφές των φοιτητών θα προχωρήσουν κανονικά σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν όπως κάθε έτος στα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει άμεσα τους Εκπαιδευτικούς και τις λοιπές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη εκκίνηση του διδακτικού εξαμήνου, από 3ης Οκτωβρίου 2011.

2. Το Ίδρυμα εισέρχεται στο νέο εξάμηνο με πλήρη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και με κανονικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των Εργαστηρίων του. Όλοι οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί από 3ης Οκτωβρίου θα βρίσκονται στις αίθουσες και τα Εργαστήρια για διδασκαλία.

3. Οι αναθέσεις εκπαιδευτικού έργου σε Έκτακτους Εκπαιδευτικούς έργου δεν μπορούν να γίνουν σήμερα. Δεν υπάρχει ο επιμερισμός θέσεων/ πιστώσεων Έκτακτου Ε.Π. στο ΤΕΙ Κρήτης από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι δεν μπορούν να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Ο επιμερισμός αυτός θα έπρεπε βέβαια να έχει αποσταλεί στο ΤΕΙ από πολλών ημερών, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης, δημοσιοποίησης των προσλήψεων, ασφάλισης κ.ά. απαιτεί σημαντικό χρόνο.

4. Ο συνολικός αριθμός Εκτάκτων Εκπαιδευτικών για όλα τα ΤΕΙ (1300) είναι βέβαιο ότι δεν επαρκεί για περισσότερο από το 60% του εκπαιδευτικού έργου των Ιδρυμάτων. Ακόμα χειρότερα, ο αριθμός των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών που ανεπίσημα αναφέρθηκε ότι θα επιμερισθεί στο ΤΕΙ δεν θα μπορεί να καλύψει ούτε το 50% των αναγκών που μετρήθηκαν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα Εκπαίδευσης, με τους αυστηρότερους δυνατούς περιορισμούς.

5. Με αυτά τα δεδομένα οι παραδόσεις μαθημάτων από Εκτάκτους Εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να ξεκινήσουν από τις 3 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει το σχετικό προβληματισμό στην Κοινότητα του Ιδρύματος. Συγκαλεί, λοιπόν τη Συνέλευση του Ιδρύματος σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις 3 Οκτωβρίου 2011, στις 9.00 πμ.

6. Κατά τη Συνέλευση, το Συμβούλιο θα εισηγηθεί την αναστολή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας την ευθύνη της οποίας θα έπρεπε να αναθέσει σε Έκτακτους Εκπαιδευτικούς, για μία εβδομάδα και μέχρι την παραλαβή της Απόφασης επιμερισμού επαρκούς αριθμού Έκτακτου Ε.Π. για τις ανάγκες του Ιδρύματος."