Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως υγεία ορίζεται “η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”.

Σημαίνει όχι απλά επιβιώνω αλλά ζω, με όλη τη σημασία της λέξης. Έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αξιοποιήσω το δυναμικό μου, να επωφεληθώ από αυτό. Η σωματική υγεία δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την ψυχική υγεία, υπάρχει σχέση μεταξύ τους και αυτή η σχέση είναι αλληλένδετη και αμφίδρομη.

Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ολότητα, ένα σύνολο. Σώμα, ψυχή, πνεύμα ενοποιημένα σε ένα ιδιαίτερο και μοναδικό σύνολο. Δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που η πρόγνωση μιας σωματικής ασθένειας έχει επηρεαστεί από την ψυχική κατάσταση του πάσχοντος, όπως και οι περιπτώσεις που η σωματική υγεία ενός ψυχικά πάσχοντος χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και προσοχή.

Το θέμα της Ψυχικής Υγείας αφορά τόσο τους ανθρώπους με διαγνωσμένη ή μη ψυχική διαταραχή όσο και τους φροντιστές του και κατ' επέκταση ολόκληρη την κοινωνία της οποίας αποτελούν συστατικά μέρη. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η συμβολή των φροντιστών είναι πολλή σημαντική γι’ αυτό χρειάζεται επαρκής πληροφόρηση, κατανόηση και στήριξη των εμπλεκόμενων μερών.

Σαφώς και τα τελευταία χρόνια υπάρχει περισσότερη γνώση και κατανόηση για τα ψυχικά νοσήματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο στο κομμάτι της διάγνωσης όσο και της θεραπείας.

Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε αποτελεί έναν επιπρόσθετο στρεσογόνο παράγοντα και ενισχύει προβλήματα ανασφάλειας, απώλειας, ελέγχου κλπ. Δοκιμάζετε η ψυχική αντοχή όλο και περισσότερων ανθρώπων και κυρίως πιο ευάλωτων ομάδων όπως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, άτομα με ήδη ευαίσθητη υγεία, άτομα με ήδη σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα διαρκώς οργανωμένο δίκτυο ενημέρωσης και πληροφόρησης στο κομμάτι της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης των μελών της κοινωνίας με σκοπό την προαγωγή αλλά και την ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας στο ευρύτερο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης.

Η κοινωνία ως σύνολο είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών που την απαρτίζουν, είτε είναι υγιείς είτε ασθενείς. Η ζωή είναι κάτι περισσότερο από απλή επιβίωση.

Ελευθερία Πολυζώη
Ψυχολόγος- Κοινωνιολόγος