Μεταξύ των 10 κορυφαίων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Τράπεζα Κύπρου ως προς την ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της (Tier I capital), σύμφωνα με την κατάταξη «Top 200 EU Banks», που δημοσίευσε στην τελευταία του έκδοση το διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker.

Στη συνολική κατάταξη «Top 200 EU Banks» του περιοδικού, η οποία περιλαμβάνει τις 200 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ύψος των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων τους, η Τράπεζα Κύπρου κατατάσσεται στην 70η θέση.

Η κατάταξη «Top 200 EU Banks» αποτελεί παράρτημα του «Top 1.000 World Banks», που διενεργείται κάθε χρόνο από το έγκυρο περιοδικό The Banker, το οποίο περιλαμβάνει τις 1.000 ισχυρότερες τράπεζες στον κόσμο σύμφωνα με τα πρωτοβάθμια κεφάλαιά τους (Tier I capital).