Σε συνέχεια της ανίχνευσης εξαιρετικά χαμηλών ποσοτήτων Ιωδίου-131 στην ατμόσφαιρα χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ενημερώνει πως στην ατμόσφαιρα της χώρας μας δεν έχουν ανιχνευθεί ίχνη ιωδίου.

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από τις εξειδικευμένες μετρήσεις που διενεργούνται σε συνεχή βάση από την ΕΕΑΕ και το δίκτυο των συνεργαζομένων με αυτή εργαστηρίων.Η ΕΕΑΕ έχει ενημερώσει σχετικά τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.


zougla.gr