Στα 360,379 δισ. ευρώ ή το 165,3% του ΑΕΠ σκαρφάλωσε το δημόσιο χρέος στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνοντας αύξηση 7% ή 23,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 6,7 δισ. περίπου έναντι του πρώτου εφετινού εξαμήνου.

Απ' αυτό το ποσό τα 276,308 δισ. ευρώ είναι ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (από 282,345 στο α΄εξάμηνο), ενώ τα υπόλοιπα 84.070,74 είναι δάνεια. Στην τελευταία κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δάνεια 65,166 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό στήριξης, 5,685 δισ. δάνεια της ΤτΕ, 19,40 εκατ. ευρώ δάνεια εσωτερικού, δάνεια ειδικά και διακρατικά 7,333 δισ. ευρώ και δάνεια εξωτερικού 5,865 δισ. ευρώ.