15,5% Αύξηση των Πωλήσεων της Εταιρείας, αύξηση του Μεταφορικού Έργου και των Μεριδίων στην Αγορά της Βόρειας Αδριατικής σε όλες τις Κατηγορίες Μεταφορικού Έργου , αύξηση του Μεταφορικού Έργου και των Μεριδίων Αγοράς στη Γραμμή Ηράκλειο - Πειραιάς σε Επιβάτες και Ι.Χ, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του 9αμήνου της εταιρείας MINOAN LINES.

Αναλυτικότερα όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας το εννεάμηνο 2011 επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο από την επιδείνωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας όσο και από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας τα οποία οδήγησαν σε μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου σε επιβάτες, Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά 18,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου ήταν παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου.

Η MinoanLines μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει μια πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και περιστολής των λειτουργικών της δαπανών έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στην εταιρεία να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που προέρχονται από αυτή την αρνητική οικονομική συγκυρία.

O κύκλος εργασιών της MinoanLines το εννεάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε 157,4 εκατ. €, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -2,6 εκατ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα της MinoanLines μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε -22,3 εκατ. €.

Σε επίπεδο ομίλου, το εννεάμηνο του 2011, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 157,5 εκατ. €, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρείας.

Στη γραμμή «Ηράκλειο - Πειραιάς» η MinoanLines το εννεάμηνο του 2011 διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, ενώ πέτυχε να αυξήσει περαιτέρω το μεταφορικό της έργο και τα μερίδια αγοράς τόσο στους επιβάτες όσο και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2010.

Η εταιρεία το εννεάμηνο του 2011 μετέφερε 747.000 επιβάτες, 102.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 40.000 φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν σε 61,1% στους επιβάτες, 56,3% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 39,3% στα φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ τα πλοία της Εταιρείας πραγματοποίησαν το 43,0% των συνολικών ταξιδιών της γραμμής.