Να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους συνανθρώπους μας, που τις έχουν ανάγκη, ζητεί ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης.

Ο κ. Δαμιανάκης κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή με αποδέκτες τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη και Εσωτερικών Αναστάσιο Γιαννίτση.

Ο Χανιώτης βουλευτής αναφέρεται σε παλαιότερη ερώτησή του, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου (αρ. 13.628/22-03-2011), με την οποία μετέφερε στους προκατόχους των συνερωτώμενων υπουργών «την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, των συνανθρώπων μας που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του προγράμματος και των εργαζομένων σε αυτό, σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησής του από τις αρχές του 2012».

Από τις απαντήσεις που έλαβε, προέκυπτε ότι τα συναρμόδια υπουργεία καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά από αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε η συγχρηματοδότηση των δράσεων κατ’ οίκον βοήθειας (όπως τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας») για το τρέχον έτος 2011, υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου συστήματος για το έτος 2012.

Όπως, όμως, επισημαίνει ο κ. Δαμιανάκης, «σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, για να συνεχισθεί η λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” το έτος 2012, είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν περίπου 70-80 εκατομμύρια ευρώ, σε μία περίοδο ασφυκτικών πιέσεων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου, γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία που έχει η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος».

Ο κ. Δαμιανάκης χαρακτηρίζει αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας τη στήριξη του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος και καλεί τους υπουργούς να τον ενημερώσουν εάν έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο για τον προσδιορισμό ενδεχόμενων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησής του.