Υπογράφεται την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κροατία θα γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ την 1η Ιουλίου του 2013 και το διάστημα που μεσολαβεί θα έχει καθεστώς παρατηρητή.