Σε νέο δανεισμό θα προχωρήσει την Τρίτη το ελληνικό Δημόσιο, αποσκοπώντας στην άντληση 1,25 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) θα προβεί στην έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, λήξεως 15 Ιουνίου 2012.

Στην προηγούμενη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, το ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 1,3 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να ενισχύεται ελαφρώς σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Οκτωβρίου.